Retourneren

U wilt iets retourneren. Dat is geen probleem.

Hiervoor dient u binnen 14 dagen na ontvangst van het product een retouraanvraag in te dienen. Problemen hiermee? Neem dan contact op met support@caliber.nl.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping (klik hier om te downloaden), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten als gevolg van uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaard levering) zonder vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Als u slechts een deel van uw bestelling retourneert, worden de leveringskosten niet terugbetaald. Wij zullen u terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor deze terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij kunnen de terugbetaling inhouden totdat wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons uw beslissing tot herroeping van de overeenkomst heeft meegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

Ons retouradres
Caliber Europe B.V.
Kortakker 10
4264AE, Veen

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.